לעזור לסיס

  1. אספו אותו בעדינות ובהקדם האפשרי.
  2. מקמו אותו בעדינות רבה בתוך קופסת קרטון סגורה ומאווררת.
  3. אל תנסו להשליך אותו באוויר כדי שיעוף, וכמובן אל תשאירו אותו על הקרקע.
  4. אל תנסו להאכילו או להשקותו.
  5. העבירו אותו בהקדם האפשרי אל שער הספארי, שם ידאגו להעברתו אל בית החולים לחיות בר.
  6. מצילים שאינם יכולים להגיע מוזמנים לפנות אל דף הפייסבוק של חיבולנס: https://www.facebook.com/groups/1289655114482684/

HELP ME