ידידי הסיסים

שימור אתרי קינון קיימים

התקנת תאי קינון חדשים

סיסים בחינוך and והעלאת מודעות

עמותת ידידי הסיסים הינה עמותה ללא מטרות רווח שהחלה לפעול בשנת 2007 בישראל במטרה לשמור על אוכלוסיית הסיסים בישראל. העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית אל הסיסים ואל מצוקתם.
לעמותה קשר ושיתוף פעולה עם רשויות לאיכות סביבה, גופי שמירת טבע וגופי חינוך בעיריות שונות.

 • שימור אוכלוסיית הסיסים בישראל.
 • העלאת המודעות הציבורית לציפור המיוחדת הזו.
 • בניית תכנית שימור ושיקום אוכלוסיית הסיסים בישראל.
 • ביצוע סקרים ומיפוי אתרי הקינון הפוטנציאליים של אוכלוסית הסיסים.
 • תכנון קינים והתקנתם.
 • ארגון ארועים ועריכת כנסים.
 • בסוף חודש מרץ 2007 התקיים בסמינר הקיבוצים יום העיון שנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך תשס"ז – בנושא "העיר כסביבה".
  יום העיון הפגיש אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות ברשויות המקומיות ומחנכים ועסק בשאלות מהי השפעת העיר על הסביבה ומהי סביבה עירונית איכותית.
  במפגש גם הוצגו עבודות לעשייה ייחודית יוצאת דופן בתחום.
  פרוייקט "כן לציפור" – קן לסיסים" נבחר והוצג שם.
 • העמותה נמצאת בקשר קבוע עם מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע ועם ד"ר יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב.
 • הפרויקט הוצג ביום העיון השנתי ה-28 לצפרות באוניברסיטת תל אביב ב- 11/12/2008 וזכה להדים חיוביים.
 • הפרויקט השתתף בתכנית "מענקי פורד לאיכות הסביבה 2008" וזכה בפרס כספי על הפעילות בגבעתיים. 18/12/2008.
 • אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע הגדירו את הפרויקט כחדשני והזמינו את אמנון האן להרצות עליו ביום העיון השנתי ה-29 לצפרות שהתקיים באוניברסיטת תל אביב ב- 22/12/2008.
  ההרצאה התקיימה במושב הבוקר של יום העיון. 1,200 המשתתפים הגיבו בהתלהבות למצגת שהוכנה ולסרטונים.
 • העמותה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית תל אביב-יפו.
 • מחלקת השימור של תל אביב, בראשותו של האדריכל ירמי הופמן, תומכים בפעילות העמותה, יוודאו שעבודות השימור בתחומי "העיר הלבנה" יעשו תוך שמירה על אתרי הקינון של הסיסים ויסייעו בידי העמותה בתכנון ובבניית אתרים חלופיים לקינים שנהרסו.
 • ב- 15/01/2009 התקיים כנס שימור "נוף בעיר הלבנה ובאתרי מורשת".
  אמנון הוזמן להרצות בפני אדריכלי תל אביב-יפו כיצד "מחזירים את הסיסים לתל אביב".
 • שיתוף הפעולה הראשון של העמותה עם גוף מסחרי מתבצע עם בנק דיסקונט.
  בניין השימור "בית שיף", הנמצא בבעלות הבנק, משמר גם את קיני הסיסים שנתגלו במבנה ואף מממן התקנת קינים חדשים.
 • בנוסף, אושר תקציב להתקנת מצלמות מעקב משוכללות, בתוך 2 קינים, שיעקבו אחר הקינון, יתעדו אותו וישדרו שידורים חיים באינטרנט מכל תהליך הקינון. בנוסף, הודפסו גם חולצות סיסים.